"The blog content is Home / Builders, Utilities, Real Estate co's, The top Property, Villas, Apartment co's websites, Home appliances leading sites, Electrical,Electronics, Sanitary, other home/building materials product/service sites & links and information's available. So anybody need to buy/build/maintenance a home he must be visit here always, u will get useful information about home/office/company sites. Weekly updating 95% inside of kerala available co/services listed here" !
[
ബ്ലോഗ്‌ വലുതാക്കി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ [അറിയാത്തവര്‍ക്കായി കീ ബോര്‍ഡില്‍ "സിടിആര്‍എല്‍" എന്നാ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ തിരിക്കുക.] ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്ര വലുതാക്കി ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയം; ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ താഴേക്ക്‌ തിരിക്കുക.]
ഹോം, ബിൽഡിംഗ് മെട്ടിരിഅൽസ് ഉം ആയി ബന്ധപെട്ട പുതിയ വെബ്‌ സൈറ്റ് നിങ്ങക്ക് ഇവിടെ പരിചയ പെടുത്തുന്നു. ഹോം, ഫർനിശിംഗ്, കിച്ചൺ ടൂള്സ്, കൂടാതെ വീടും, ബില്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപെട്ട ലേഖനങ്ങളും നിങ്ങള്ക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാം. !! കേരളത്തിലെ വീടും, ബില്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപെട്ട എല്ലാ വെബ്‌ സൈറ്റ്കളും ലഭിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ബ്ലോഗ്‌ സൈറ്റ് ഒരു പക്ഷെ ഇതായിരിക്കും. !!
സ്ത്രീകള്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ 9846100100 എന്ന നമ്പരില്‍ വിളിച്ചറിയിച്ചാല്‍ പോലീസ് അധിക സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും. സ്ത്രീകള്‍, [1091 ] പെന്കുട്ടികല്കെതിരെയുള്ള പീടനങ്ങള്‍ക്ക് വിളികേണ്ട നമ്പര്‍; [1098 ]അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങള്‍ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചാല്‍ തലച്ചോറിലെ കലകളില്‍ ഇതിന്റെ അംശം അടിയും. ഇത് അല്‍ഷിമേഴ്‌സ് പോലുള്ള രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു കാരണമായിത്തീരുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മണ്‍പാത്രങ്ങളും സ്റ്റെയിന്‍ലെസ് സ്റ്റീല്‍ പാത്രങ്ങളുമാണ് പാചകത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത്.[ ഉപഭോക്തൃ സംബന്ധമായ പരതികള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ www.ccccore.co.in,Tollഫ്രീ : 1800 1804 566 , helpline ; 1800 11 4000. സ്ത്രീ സുരക്ഷ്ക്കയുള്ള ടോല്ൽ ഫ്രീ നമ്പര് 1091, ഒപ്രേശൻ സുരക്ഷ; 1090, ഒപ്രേശൻ കുബെരയുമയി ബന്ധപെട്ടു പോലിസിനെ സമീപിക്കാൻ; 85847 54660, ക്ലീൻ ക്യാമ്പസ്‌, സേഫ് ക്യാമ്പസ്‌ ; 9497936171, എന്നീ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപെടാം ! .

പേജുകള്‍‌

CAN'T READ THIS BLOG ?

ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ലേ എങ്കില്‍ താഴെ കാണുന്ന Green ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ; ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ലോഡ് ആകാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം, പെശ്യൻസ് കാണിക്കുക.
Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory.

Download this & Below link, Install Y'r comptr[Start.Controlpanel> Font folder>save it.]

Download manorama font for PC & Download Manorama font for MAC

തിങ്കളാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 06, 2012

കെ എസ ഈ ബി വ്യ്ദ്യുതി ഇനി സ്റ്റാന്റ് ബൈ മാത്രം ഇവിടെ !!

È·øJßøAßW ÈßKáÎÞùß ÈÞGµ¢ ·Õ. ·Øíxí ÙìØßÈá ØÎàÉ¢ ØíÅßÄß æº‡áK ®X¼ßÈàÏV æÌKßÏáæ¿ çÏÞ·cÕà¿í. ¦ çÉøí ØâºßMßAáKÄáçÉÞæÜ dɵãÄßÏßæÜ ªV¼ çdØÞÄØáµæ{æÏÜïÞ¢ çÕIçÉÞæÜ ©ÉçÏÞ·ß‚ßøßAáK çÏÞ·cÎÞÏ Õà¿ÞÃßÄí.  ¨ ÕàGßæÜ µáGßµ{ÞÏ çÁÞÃÏíAá¢, ÁßçÏÞÃßÈᢠªV¼Ø¢øfÃÕáÎÞÏß ÌtæMG ºßdÄøºÈæÏAáùßç‚Þ ©ÉÈcÞØæJ Aáùßç‚Þ ºßLß‚á ÄÜÉáHÞçAI µÞøcçÎÏßÜï. µÞøâ ØbL¢ Õà¿ßæÈAáùßç‚ÞVJÞW ÄæK ®ÜïÞJßÈᢠ©JøÎÞÏß. §Õßæ¿ÏáUÕV èÕÆcáÄß çÉÞµáKÄí ¥ùßÏáçKÏßÜï. ÈNáæ¿ ÕàGßW èÕÆcáÄß ÈßÜ‚ÞW §XÕVGùßçÜAá ÎÞùáçOÞZ ¥ÕVAí æµ®Øí§ÌßÏáæ¿ èÕÆcáÄß ØíxÞXÁíèÌ ÎÞdÄ¢.ÎâçÜ¿¢ ·Øíxí ÙìØßÈá ØÎàÉ¢ ²øá Õà¿ßæa ÈßVÎÞÃÕáÎÞÏß ÌtæMGí ÕK ØÎÏJÞÃí ¥Õß¿áæJ µÞxßæa ¥ÈLØÞÇcÄÏᢠdɵãÄßÏáæ¿ ØìwøcÕᢠæÌKßÏáæ¿ dÖiÏßWæÉGÄí. æÄÞG¿áJí ØíÅÜ¢ ÕÞBßÏçMÞZ ÎáÄW ØbÉíÈ·ãÙJßæa øâÉBZ ÎÈØßW ÎßKßÎùEá. ¦Æc¢ ÄÞÎØJßÈÞÏß ²øá øIáÈßÜ Õà¿í. ÉßKà¿í çÙÞ¢Øíçx ®K ØbÉíÈJßæa ØÞfÞÄíµÞø¢. ÎáµZÍÞ·Jí øIá Èßܵ{ßÜÞÏß ÉâVà ØìµøcBç{Þ¿áµâ¿ßÏ çµÞVÃV ØíçxÞY ®K çÙÞ¢Øíçx.æºùßæÏÞøá µá¿á¢ÌJßÈí ØçLÞ×µøÎÞÏß ÄÞÎØßAÞÕáK øàÄßÏßÜÞÃí ¥IVd·ìIí Ëíç{ÞùßæÜ Îáùßµ{áæ¿ ÁßèØX, d·ìIí Ëíç{ÞùßW æÌKß µá¿á¢ÌçJÞæ¿ÞM¢ ÄÞÎØßAáKá. §ÄßÈí Îáµ{ßÜæJ ÈßÜÏßW ÌÞJí ¥xÞ‚íÁí ¦Ï øIí µß¿MáÎáùß, çdÁÞÏß¹í èÁÈß¹í ¯ùßÏ, ËáZ ³Éí×X ¥¿áA{, ¼ÞµbØß çÉÞÜáU ®ÜïÞÕßÇ ØìµøcBç{޿ᢠµâ¿ßÏ æÉÞÄáÕÞÏ ÌÞÄíùâ¢, çµÞGÏ¢ È·ø¢ ÎáÝáÕX µÞÃÞX ØÞÇßAáK µÞxßæa ºâ{Î¿ß çµZAáK ¦µÞÖºßdÄBæ{ ªEÞÜÞ¿ß µÞÃÞÕáK ÌÞWAÃß. ÈÞÜÞÎJ ÈßÜÏßW ²øá ÙÃßÎâY çµÞçG¼ÞÃáUÄí. §ÄßÈ¿áJÞÏß ¯ÄáµÞÜJᢠÎÝ ÈÈEí µá{ßAÞÕáK µãdÄßÎ ÎÝ æɇßAÞÈáU Ø¢ÕßÇÞÈÎáU ³MY ÌÞÄíùâ¢. ÕßÖÞÜÎÞÏ æ¿ùØßW ¦µÞÖAÞÝíºµZæAÞM¢ ÕÞÈÈßøàfÃJßÈÞÏß æ¿ÜØíçµÞMáÎáIí. ¨ çÙÞ¢ØíçxÏáæ¿ Îá~c¦µV×â æ¿ùØßW Îâ{ßMùAáK µÞxÞ¿ßÏÞÃí (ÕßXÁíÎßW). 1000 ÕÞGí çÖ×ßÏáU ÕßXÁíÎßÜïá¢. 1200 ÕÞGí çÖ×ßÏáU çØÞ{ÞV ÉÞÈÜᢠµâ¿ß çºVKí 4000 ºÄáødÖ ¥¿ß ©U ¨ æµGß¿ ØÎá‚ÏJßÈÞÕÖcÎÞÏ èÕÆcáÄß ÈWµáKá. æ¿ùØßW µÞxÞ¿ßÏáæ¿ ØÎàÉJÞÏß ÄæK ØâøcdɵÞÖæJ ¥WÉ¢çÉÞÜᢠÉÞÝÞAÞæÄ çØÞ{ÞV ÉÞÈÜáµ{ᢠØíÅÞÉß‚ßøßAáKá. øÞdÄß ÎáÝáÕX çùÞÁßçÜAá dɵÞÖßAáK øIí èÜxáµ{ᢠçÏÞ·cÕà¿í ÈÞGáµÞVAÞÏß ²øáAßÏßøßAáKá. ªV¼Ø¢øfÃçJÞæ¿ÞM¢ ¼ÈJßÈí ²øá çÌÞÇÕÄíµøâ µâ¿ßÏÞÃí ¨ Ïy¢.¯øßÏW ÕßXÁí ÉÕV ÁÕÜçMÝíØí ¦Ãí ÕßXÁí çØÞ{ÞV ææÙdÌßÁí ØßØíx¢ §Õßæ¿ ÈßVÎß‚í ÈWµßÏÄí. ¯µçÆÖ¢ ¦ùá ÜfçJÞ{¢ øâÉ ÎáÄWÎá¿AßW ÈßVÎß‚ ¨ çÎÞÁcâ{ßÈí øIá Üf¢ øâÉ ØÌíØßÁßÏáIí.ÎÝÏÞÏß ÜÍßAáK ²øá ÄáUß æÕU¢ çÉÞÜᢠ§Õßæ¿ ÉÞÝÞAáKßÜï. æËçùÞØßÎaí ¿ÞCßçÜAᢠµßÃxßçÜAᢠ¥Äí Äßøß‚áÕß¿áKá.

dɵãÄßÏáæ¿ ÕøÆÞÈBæ{ È×í¿æM¿áJÞæÄ, ÈâùáÖÄÎÞÈ¢ Øì¼ÈcÎÞÏß ÈÎáAí ÜÍßAáK µÞxßæÈÏᢠØâøcæÈÏᢠæÕUæJÏᢠÈÎáAí ØbLÎÞAÞ¢. Îá¿AáÎáÄW µÝßEÞW ÉßæK dÉçÄcµß‚í æºÜÕáÕøÞJ ¨ ªV¼øâÉBæ{ ÈÎáæAÜïÞÕVAᢠ¼àÕßÄJßæa ÍÞ·ÎÞAÞ¢.
µâ¿áÄW ÕßÕøBZAí:
bennycornerstone@yahoo.com
9447175767, 9447175768


"ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഇഷ്ടമായെങ്കില്‍ ഒരു കമന്റ്‌ എങ്കിലും എഴുതൂ ചേട്ടന്മാരെ, വെറുതെ അങ്ങ് പോയലെങ്ങിനെ? താഴെ കാണുന്ന ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും സജ്ജെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ !!"

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

കുറിപ്പ്: ഈ ബ്ലോഗിലെ ഒരു അംഗത്തിനു മാത്രമേ അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയൂ.

Loading...

എന്റെ സ്വന്തം ബ്ലോഗ് പട്ടിക

Palavaka