"The blog content is Home / Builders, Utilities, Real Estate co's, The top Property, Villas, Apartment co's websites, Home appliances leading sites, Electrical,Electronics, Sanitary, other home/building materials product/service sites & links and information's available. So anybody need to buy/build/maintenance a home he must be visit here always, u will get useful information about home/office/company sites. Weekly updating 95% inside of kerala available co/services listed here" !
[
ബ്ലോഗ്‌ വലുതാക്കി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ [അറിയാത്തവര്‍ക്കായി കീ ബോര്‍ഡില്‍ "സിടിആര്‍എല്‍" എന്നാ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ തിരിക്കുക.] ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്ര വലുതാക്കി ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയം; ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ താഴേക്ക്‌ തിരിക്കുക.]
ഹോം, ബിൽഡിംഗ് മെട്ടിരിഅൽസ് ഉം ആയി ബന്ധപെട്ട പുതിയ വെബ്‌ സൈറ്റ് നിങ്ങക്ക് ഇവിടെ പരിചയ പെടുത്തുന്നു. ഹോം, ഫർനിശിംഗ്, കിച്ചൺ ടൂള്സ്, കൂടാതെ വീടും, ബില്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപെട്ട ലേഖനങ്ങളും നിങ്ങള്ക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാം. !! കേരളത്തിലെ വീടും, ബില്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപെട്ട എല്ലാ വെബ്‌ സൈറ്റ്കളും ലഭിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ബ്ലോഗ്‌ സൈറ്റ് ഒരു പക്ഷെ ഇതായിരിക്കും. !!
സ്ത്രീകള്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ 9846100100 എന്ന നമ്പരില്‍ വിളിച്ചറിയിച്ചാല്‍ പോലീസ് അധിക സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും. സ്ത്രീകള്‍, [1091 ] പെന്കുട്ടികല്കെതിരെയുള്ള പീടനങ്ങള്‍ക്ക് വിളികേണ്ട നമ്പര്‍; [1098 ]അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങള്‍ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചാല്‍ തലച്ചോറിലെ കലകളില്‍ ഇതിന്റെ അംശം അടിയും. ഇത് അല്‍ഷിമേഴ്‌സ് പോലുള്ള രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു കാരണമായിത്തീരുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മണ്‍പാത്രങ്ങളും സ്റ്റെയിന്‍ലെസ് സ്റ്റീല്‍ പാത്രങ്ങളുമാണ് പാചകത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത്.[ ഉപഭോക്തൃ സംബന്ധമായ പരതികള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ www.ccccore.co.in,Tollഫ്രീ : 1800 1804 566 , helpline ; 1800 11 4000. സ്ത്രീ സുരക്ഷ്ക്കയുള്ള ടോല്ൽ ഫ്രീ നമ്പര് 1091, ഒപ്രേശൻ സുരക്ഷ; 1090, ഒപ്രേശൻ കുബെരയുമയി ബന്ധപെട്ടു പോലിസിനെ സമീപിക്കാൻ; 85847 54660, ക്ലീൻ ക്യാമ്പസ്‌, സേഫ് ക്യാമ്പസ്‌ ; 9497936171, എന്നീ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപെടാം ! .

പേജുകള്‍‌

CAN'T READ THIS BLOG ?

ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ലേ എങ്കില്‍ താഴെ കാണുന്ന Green ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ; ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ലോഡ് ആകാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം, പെശ്യൻസ് കാണിക്കുക.
Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory.

Download this & Below link, Install Y'r comptr[Start.Controlpanel> Font folder>save it.]

Download manorama font for PC & Download Manorama font for MAC

ശനിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 30, 2012

ഉദ്യോഗസ്ഥ ദമ്പതികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌ !!

ÍÞøcÏᢠÍVJÞÕᢠç¼ÞÜßAá çÉÞµáKÄí §Ká ØÞÇÞø ÃÎÞÃí.  §JøAÞV ØíÅÜ¢ ÕÞBáçOÞÝᢠÕà¿á ÉÃßÏáçOÞÝᢠ¥ÜíÉæÎÞKá dÖiß‚ÞW ³ËßØí ç¼ÞÜßÏᢠÕàGá ç¼ÞÜßÏᢠ²Kß‚á æµÞIáçÉÞµáKÄßæXù æ¿X×X ɵáÄß µáùÏíAÞ¢.ç¼ÞÜßAÞøÞÏ ÆOÄßµæ{ Ø¢Ìtß‚ß¿çJÞ{¢ ÏÞdÄÞØìµøc¢ Õ{æø dÉÇÞÈÎÞÃí. ¥ÄßÈÞW ùÏßWçÕ Øíçx×ÈᢠÌØí ØíxÞXÁᢠ¥¿áJÞÏßøßAáKÄá ȈÄÞÃí. çÙÞØíÉßxW, çÁæµÏV æØXùV, ØíµâZ ®KßÕÏᢠØÎàÉJáIÞµáKÄá ØìµøcdÉÆÎÞÃí.

ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂൺ 26, 2012

ഡ്യൂട്ടി paid ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില അറിയുവാന്‍ !

 Tharakan's Duty Paid Shoppe, on the first floor of city 

centre Thrissur, Welcomes you to beckons you to an 

enchanting world of digital gadgets with an aweful variety of 

mobilephones, digital cameras, mp3 players, and portable 


Kerala state housing board ! (ഭവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്‌ )

തിരുനന്തപുരം സിറ്റി ഈമ്പ്രുവ്മെന്റ്റ് ട്രസ്റ്റിന്റെ പിന്തുടര്‍ച്ചയായി 1971 ല്‍ കേരള സംസ്ഥാന ഭാവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്‌ നിലവില്‍ വന്നു. 1971 ലെ കേരള സംസ്ഥാന ഭാവന നിര്‍മ്മാണ ബോര്‍ഡ്‌ ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിധേയമായി, സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വരുമാന വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ പാര്‍പ്പിടവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് തൃപ്തികരമായ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന പാര്‍പ്പിട പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ബോര്‍ഡിന്‍റെ പ്രധാന ലക്‌ഷ്യം.

ശനിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 23, 2012

ഉടമക്ക് കെട്ടിട നികുതി നിര്ന്നയിക്കാം !!

ÄßøáÕÈLÉáø¢: æµGß¿ ÈßµáÄß ©¿ÎØíÅÈá ÄæK ÈßÖíºÏß‚á ÈWµÞÕáK ÕcÕØíÅ ÈßÜÕßW. Äù ÕßØíÄàVÃJßæaÏᢠÈßVÎÞÃJßÈáÉçÏÞ·ß‚ßøßAáK ØÞÎd·ßµ{áæ¿ÏᢠæµGß¿¢ ØíÅßÄß溇áK ØíÅÜJßæaÏᢠdÉçÄcµÄµZAÈáØøß‚ÞÃá ÈßµáÄß ÈßVÃÏßçAIÄí. §Äßæa ÕßÖÆÞ¢ÖB{ᢠ¥çÉfÞçËÞÎᢠ®ˆÞ ÄçgÖ ØíÅÞÉÈB{ßÜᢠÜÍßAá¢.

പാചകവാതക വിതരണം സുതാര്യമാക്കാന്‍ വെബ്സൈറ്റ് !!

 ന്യൂദല്‍ഹി: പാചകവാതക സിലിണ്ടര്‍ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം വെബ്സൈറ്റ് നിലവില്‍ വന്നു.സിലിണ്ടര്‍ വിതരണത്തിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും കാര്യങ്ങള്‍ സുതാര്യമാക്കുകയുമാണ്  ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ച പെട്രോളിയം വകുപ്പ് മന്ത്രി ജയ്പാല്‍ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.

വായനലോകത്തിന് ഇ-റീഡറുമായി ദേശപോഷിണി !!

പുതുവായനാശീലങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇ-ബുക് റീഡറുമായി മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് കുതിരവട്ടത്തെ ദേശപോഷിണി വായനശാല. ഒരേ പുസ്തകത്തിന്റെ വിരസതയില്‍ വായനയില്‍ മടുപ്പ് തോന്നുന്നവര്‍ക്കായിട്ടാണ് ഇ-ബുക്.

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 22, 2012

How to check validity of your gas cylinder !!


©ÉçÍÞµíÄÞAZ dÖißçAIÄí   
D ØßÜßIùßW çø~æM¿áJßÏßGáU ØáøfÞ ÉøßçÖÞÇÈÞ µÞÜÞÕÇß ©ùMá ÕøáJßÏ çÖ×¢ ÎÞdÄ¢ ¯¼XØßµZ ÕßÄøâ 溇áK ØßÜßIùáµZ ØbàµøßAáµ.
D ÉøßçÖÞÇÈÞ µÞÜÞÕÇß µÝßE ØßÜßIùáµZ ¥çMÞZ ÄæK ÕßÄøÃ0AÞæø Äßøßæµ ¯WMß‚ çÖ×¢ ®HAOÈßµ{áæ¿ µØíxÎV æµÏV ÈOùßW ÕßÕø¢ ¥ùßÏßAâ.

ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂൺ 19, 2012

ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂൺ 05, 2012

ഗുണനിലവാരം അതല്ലേ എല്ലാം !!

 കെട്ടിടനിര്‍മാണസാമഗ്രികളുടെ പൊതുസ്വഭാവങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ നമ്മള്‍ പഠിച്ചാല്‍ അവയുടെ ഗുണനിലവാരവും തനിയെ നിര്‍ണയിക്കാനാവും. നിര്‍മാണവസ്തുക്കളുടെ ഗുണമറിയാന്‍ ഇത് ചില ടെക്‌നിക്കുകള്‍.

അഞ്ച് വീടുകള്‍: ചിലവ് 25 ലക്ഷത്തിനുള്ളില്‍ !!

എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള വീട്. പക്ഷേ ചിലവ് കൂടാനും പാടില്ല. അങ്ങനെ മനസ്സില്‍ കണ്ട് പണിത അഞ്ച് വീടുകള്‍ ഇതാ...

വാള്‍ഡന്‍ എന്നാണ് വീടിന്റെ പേര്. ആകാശത്തേക്ക് പറക്കാന്‍ തയ്യാറെടുത്തു നില്‍ക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയെ ഓര്‍മ്മ വരും വീടിനു മുന്നിലെത്തുമ്പോള്‍. വീടു കൂടാതെ ചുറ്റുമുള്ള ലൊക്കേഷനും ആരെയും ആകര്‍ഷിക്കും. കാരാപ്പുഴ റിസര്‍വോയറിനാല്‍ ചുറ്റപ്പെട്ട്, ചുറ്റും വെള്ളവും അതിനടുത്ത് ഉയര്‍ന്ന പച്ചക്കുന്നുകളും നിറഞ്ഞ കാല്‍പനികാന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതിയോടു ചേര്‍ന്ന വീടു വേണമെന്ന് വീട്ടുകാരന് നിര്‍ബന്ധമായിരുന്നു. പറന്നിറങ്ങുന്നതു പോലുള്ള മേല്‍ക്കൂരയാണ് വീടിന്. പ്രധാനമായും പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാനൈറ്റും ഇഷ്ടികയുമാണ് വീടിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ശനിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 02, 2012

ഭൂമിയുടെ ന്യായ വില വെബ്സൈറ്റ്

രാജിഷ്ട്രേശന്‍ വകുപ്പിന്റെ www.igr.kerala.gov.in എന്നാ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിച്ചാല്‍ ന്യായ വില സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നു വരുന്നതോടെ ന്യായ വില അറിയേണ്ട ഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയും, പിന്നീട് താലൂകും,തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

Lightning Arrester !

ഇടി മിന്നലില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണ സുരക്ഷണം. പൂര്‍ണമായും, കോപ്പേര്‍ മെറ്റീരിയല്‍  ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു. ക്ലാസ്സിക്‌ പവര്‍ systems . 9387477707 , 9946662022

"ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഇഷ്ടമായെങ്കില്‍ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും സജ്ജെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ !!"

മോസ്ടാക്കളില്‍ നിന്ന് സുരക്ഷക്കായി ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ !!

ഇനി കള്ളനെ പേടിക്കാതെ ഉറങ്ങാം; ആധുനിക ഡിജിറ്റല്‍ വിരെലെസ്സ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുള്ള സുരക്ഷ സംവിധാനം, വിദൂര സ്ഥലത്ത് നിന്നും മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ വഴി ഈ സംവിധാനം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം. അക്രമികളെ കൂരിരുട്ടിലും വളരെ വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന നൈറ്റ്‌ വിഷന്‍ recording സിസ്റ്റം.In Thrissur; galaxy cctv + systems call: 9446384002.  Also visit for more details clik here

Buddy tracking system
An efficient message system
Energy black box
Access control system
Wi-fi security system
Cyber activity remote monitoring system
Internet security system
Laptop security system
Apartment security system
Student attendance management system
Bank security system
CCTV office security system.

"ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഇഷ്ടമായെങ്കില്‍ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും സജ്ജെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ !!"

ചിതല്‍ ശല്യമോ, നിരഷപെടെണ്ട; Call - Pestoline

ചിതല്‍ ശല്യമോ, നിരഷപെടെണ്ട, കെട്ടിടങ്ങള്‍ നിര്മിച്ചവരും, നിര്മിക്കനിരിക്കുന്നവരും, അറിയുക, ദശാബ്ദങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞാലും ചിതല്‍ വരികയില്ല. വിദഗ്ദ നിര്ധേഷങ്ങള്‍ക്കും സേവനത്തിനും, Pestoline ; 9447047202

"ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഇഷ്ടമായെങ്കില്‍ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും സജ്ജെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ !!"

തൃശ്ശൂരില്‍ - മനസിലുള്ളത് ഗ്ലാസ്സുകളിലും !!

glass roof
Glass Bowl, wash basin, stained glass, etching, engraving, beveling, acid texture work, all type of imported & indian glasses, mirrors, glass blocks & bend glass. OG double OG machine polishing.

Siva Glass Tech is a leading manufacturer and supplier of Traditional stain glass,V groove glass, Toughened glass, glass bowl, wash basin, mirrors, stained glass, Bend Glass , Glass Blocks and all types of imported and Indian glasses. they also provide services for Etching, Engraving, Slumping, Beveling, OG Double OG Machine Polishing, Acid Texture Work, Acid Etching, Glass Blocks etc. Built on quality workmanship and continued customer satisfaction, we offer our customers imaginative new designs in glass that are unique and we are gradually transforming ourselves from being a manufacturer of world-class products to a complete glass solutions provider. for more details click here

"ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഇഷ്ടമായെങ്കില്‍ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും സജ്ജെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ !!"

Dennis floor furnishings (what's your style ?)


ഉന്നതം ഊഷ്മലം, ടെന്നിസ് ; ലോകോത്തര ഗുണ നിലവാരത്തിലുള്ള ടെന്നിസ് ഫ്ലോര്‍ ഫുര്നിഷിങ്ങ്സ് ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലും, കേരളത്തിലും. ഇതൊരു റൂമിനും, ഇണങ്ങും വിധം അത്യകര്ഷക വര്‍ണങ്ങളില്‍ vividha വലിപ്പത്തിലും ടെസിഗ്നിലും ടെന്നിസ് ഫ്ലോര്‍ ഫുര്നിഷിങ്ങ്സ് രൂപ കല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടെന്നിസ് ഫ്ലോര്‍ ഫുര്നിഷിനഗ് വന്‍ ശേകാരം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പ്രൌടി വര്‍ധിപ്പിക്കും, തീര്‍ച്ച; click here ( Mats , rugs ,runners ; ആന്റി സ്കിഡ്‌  non staining , odor resistant washable lightweight durable )for more details & available here: Chakolas, dhanya supermarket, club 7 pulimoottil, diwaniya furnishings, ukkones, royal furnishing, parthas, seemas, emmanuval silks.

"ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഇഷ്ടമായെങ്കില്‍ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും സജ്ജെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ !!"
Loading...

എന്റെ സ്വന്തം ബ്ലോഗ് പട്ടിക

Palavaka