"The blog content is Home / Builders, Utilities, Real Estate co's, The top Property, Villas, Apartment co's websites, Home appliances leading sites, Electrical,Electronics, Sanitary, other home/building materials product/service sites & links and information's available. So anybody need to buy/build/maintenance a home he must be visit here always, u will get useful information about home/office/company sites. Weekly updating 95% inside of kerala available co/services listed here" !
[
ബ്ലോഗ്‌ വലുതാക്കി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ [അറിയാത്തവര്‍ക്കായി കീ ബോര്‍ഡില്‍ "സിടിആര്‍എല്‍" എന്നാ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ തിരിക്കുക.] ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്ര വലുതാക്കി ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയം; ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ താഴേക്ക്‌ തിരിക്കുക.]
ഹോം, ബിൽഡിംഗ് മെട്ടിരിഅൽസ് ഉം ആയി ബന്ധപെട്ട പുതിയ വെബ്‌ സൈറ്റ് നിങ്ങക്ക് ഇവിടെ പരിചയ പെടുത്തുന്നു. ഹോം, ഫർനിശിംഗ്, കിച്ചൺ ടൂള്സ്, കൂടാതെ വീടും, ബില്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപെട്ട ലേഖനങ്ങളും നിങ്ങള്ക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാം. !! കേരളത്തിലെ വീടും, ബില്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപെട്ട എല്ലാ വെബ്‌ സൈറ്റ്കളും ലഭിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ബ്ലോഗ്‌ സൈറ്റ് ഒരു പക്ഷെ ഇതായിരിക്കും. !!
സ്ത്രീകള്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ 9846100100 എന്ന നമ്പരില്‍ വിളിച്ചറിയിച്ചാല്‍ പോലീസ് അധിക സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും. സ്ത്രീകള്‍, [1091 ] പെന്കുട്ടികല്കെതിരെയുള്ള പീടനങ്ങള്‍ക്ക് വിളികേണ്ട നമ്പര്‍; [1098 ]അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങള്‍ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചാല്‍ തലച്ചോറിലെ കലകളില്‍ ഇതിന്റെ അംശം അടിയും. ഇത് അല്‍ഷിമേഴ്‌സ് പോലുള്ള രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു കാരണമായിത്തീരുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മണ്‍പാത്രങ്ങളും സ്റ്റെയിന്‍ലെസ് സ്റ്റീല്‍ പാത്രങ്ങളുമാണ് പാചകത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത്.[ ഉപഭോക്തൃ സംബന്ധമായ പരതികള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ www.ccccore.co.in,Tollഫ്രീ : 1800 1804 566 , helpline ; 1800 11 4000. സ്ത്രീ സുരക്ഷ്ക്കയുള്ള ടോല്ൽ ഫ്രീ നമ്പര് 1091, ഒപ്രേശൻ സുരക്ഷ; 1090, ഒപ്രേശൻ കുബെരയുമയി ബന്ധപെട്ടു പോലിസിനെ സമീപിക്കാൻ; 85847 54660, ക്ലീൻ ക്യാമ്പസ്‌, സേഫ് ക്യാമ്പസ്‌ ; 9497936171, എന്നീ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപെടാം ! .

പേജുകള്‍‌

CAN'T READ THIS BLOG ?

ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ലേ എങ്കില്‍ താഴെ കാണുന്ന Green ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ; ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ലോഡ് ആകാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം, പെശ്യൻസ് കാണിക്കുക.
Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory.

Download this & Below link, Install Y'r comptr[Start.Controlpanel> Font folder>save it.]

Download manorama font for PC & Download Manorama font for MAC

ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 24, 2012

Inside Fill by Antique !!


 

²ÞçøÞ Õà¿ßæa ¥µJ{B{ᢠÎçÈÞÙøÎÞÏ ²øá Ø¢·àÄ¢çÉÞæÜÏÞÃí. ÈßùB{ᢠæÕ{ß‚Õᢠ¥ÜCÞøB{ᢠ§ì ©U¿µJßæa ÕÖcÄ Õß{ßç‚ÞÄá¢. Õà¿ßæa §aàøßÏùßæÈ ÎçÈÞÙøÎÞAáK ²øáÉÞ¿á ¸¿µB{áIí. Õà¿ßæa øâɸ¿È, ËVÃß‚V, çËïÞùß¹í, ÕÏùß¹í, ØàÜß¹í, µVGÈáµZ §ÕÏáæ¿æÏÜïÞ¢ ØáwøÎÞÏ ÕßÈcÞØ¢ ¥µÍ¢·ßÏáæ¿ ¸¿µB{ÞÃí.  ®KÞW Í¢·ß µâGÞÈÞÏß æºùßÏ æÉÞ¿ßææAZ ®ÜïÞ ÕàGßÜᢠ溇ÞùáIí. ¥ÄßW ¯xÕᢠdÉÇÞÈß ç×ÞçAØáµ{ÞÃí. ÉæIÞæA Õà¿ßæa çdÁÞÏß¹í ùâÎßW ²øá ç×ÞçAØí ÈßVÌtÎÞÏᢠµÞÃá¢. ¥ÄßW µáGßAá ÈÝíØùß ÐÞØßW µßGßÏ ØNÞÈ¢ ÎáÄW ¥ÕØÞÈ¢ ÕK d·àxß¹í µÞVÁáÕæø µÞÃá¢.  ®KÞW §KBæÈÏÜï Øí@ßÄß. ç×ÞçAØáµZ ÕÏíAáKáæICßW ¥æÄÞøá ¦aßµí ÉàØÞÏßøßAÃæÎKá ÈßVÌtÎáU ÕøÞÃá ÉÜøá¢. ²ùß¼ßÈW ¦aßµí ÉàØí µßGßÏßæÜïCßW ÁcâÉïßAxí ¦aßµí µßGá¢. ¥ÄßW ÕÏíAáK ¥ÜCÞøB{ᢠ¦aßAÞÏßøßAâ. ÉÝÏ ùÏßWçÕ ÜÞçxY, ÉIí µMÜáµ{ßW ©ÉçÏÞ·ß‚ßøáK Õ¿AáçÈÞAß ÏdL¢, çùÞÎM¿ÏÞ{ßµZ ©ÉçÏÞ·ß‚ çÉÞÜáU ÙÞWÎxí, ÉÝÏÎÞÄßøß æÜXØí, ÆâøÆVÖßÈß, ÎÃW ¸¿ßµÞø¢, ®ÜïÞ¢ ç×ÞçAØßW ÕÏíAÞ¢. çÎÞçÁÞY Õà¿áµ{ßWÈßKí ç×ÞçA Øí çÉÞÏß. ɵø¢ ®ÜïÞ Îáùßµ{ßÜᢠËïÕV çÉÞGáµZ, µcâøßçÏÞØí, æÉÏßaß BáµZ, çÕÞZ ÙÞBßBáµZ Äá¿BßÏÕ Øí@ÞÈ¢Éß¿ß‚á. ¥Äá æµÞIáÄæK µcâøßçÏÞØßÈᢠÎxí ¥ÜCÞø ÕØíÄáAZAᢠ§çMÞZ ¦ÕÖcAÞV ¯æùÏá æIKá çµÞÝßçAÞ¿í ÉÞÕBÞ¿í çÙÞ¢Øí ¦XÁí ùâ¢Øí æÁAV ¦XÁí ËVÃß‚ùßæÜ ØÞ¼ßÆí ÉùÏáKá.

ËïÕV çÉÞGáµZ  
ÉâAâ¿ ®Ká ÖáiÎÜÏÞ{JßW ÉùÏáæÎCßÜᢠ§çMÞÝæJ ËïÕV çÉÞGáµ{ßW ÉâAZ çÕÃæÎKá ÈßVÌt¢ Éß¿ßAøáÄí. ÉæIÞæA ÕàGßæÜ ¯æÄCßÜᢠçÎÖMáùJá ÈßùæÏ ÉâA{áÎÞÏß ÎÞÈcÈÞÏßøßAáK µ@ÞÉÞdÄÎÞÏßøáKá ËïÕV çÉÞGí. §Kí ¥BæÈÏÜ,ï ®Õßæ¿ÏᢠËïÕVçÉÞGí ÕÏíAÞ¢. ÍßJßÏßW çÉÞGáµZ ÕÏíAÞÈÞÏß dÉçÄcµ¢ Øí@ÞÈ¢ ²Ýß‚ß¿áKÕøáIí. ÈßÜJá ÕÏíAáKÕøáIí.  ¥F¿ß ÕÜßMÎáU ÕÜßÏ ËïÕV çÉÞGí ÎáùßÏßW ÈßùEáÈßWAáKÄí ¦çÜ޺߂á çÈÞAâ... ËïÕV çÉÞGáµ{ßW ²øá ÈâùÞÏßø¢ ÁßææØÈáµ{áIí. ÎJBçÉÞÜáUÕ, æµÞÄáOáÕU¢çÉÞæÜ ÎæxÞKí ... ¥BæÈ çÉÞGáµZAí ÈßÏÄÎÞÏ øâÉæÎÞKáÎßÜï.  ÎøJßW ÕßÕßÇ ÁßææØÈáµ{ßW ÄàVJí ¥ÄßW  æÉÏßaßBáµç{Þ ®Xçd·ÕßBíçØÞ ²æA 溇ÞùáIí. ÕÜßÏ ËïÕV çÉÞGáµ{ßW Õ{EáÄßøßEá ÈßWAáK ºâøÜáµZ µâGÎÞÏß ÕÏíAáKÄí ¥ÜCÞøÎÞÃí. ºáUßAOáµ{ᢠ§ìVAßÜᢠÏ@ÞV@ ÉâAæ{ æÕÜïáÕß{ßAáK ÉïÞØíxßµí ÉâA{ᢠ§Üµ{ᢠÕUßµ{ᢠµÞÏíµ{áæÎÞæA Õà¿ßÈí ¥ÜCÞø   ÎÞµáKá. æÎxÜßÜᢠæØùÞÎßµíØßÜᢠ·ïÞØßÜᢠËïÕV çÉÞGáµZ ÕøáKáIí. ¥ÄßW ÄæK ÉÜ ØíææxÜáµ{ßW ÈßVÎß‚ÕÏáÎáIí. æÜÄV ËßÈß×í, ®V çJY ËßÈß×í, ØßWÕV, ç·ÞZÁX ËßÈß×áµZ ®Ká çÕI ®LᢠdÉÄàfßAÞ¢ ²øá ÉâAá¿ÏßWÈßKí.

µcâøßçÏÞØí  
µcâøßçÏÞ ®KÞW Õ࿵JßÈá Í¢·ß ɵøáK µìÄáµÕØíÄá... ÕÜßÏ ²ÞGáøá{ß ÎáÄW §ìVAßW ÕÜßMÎáU æÎÝáµáÄßøßÕæø ®Lᢠ¥ÄßW Õøá¢. ¦aßµí ÉàØáµZ µâ¿ÞæÄ ÎøJßW ÄàVJ æºùßÏ ÕÞÙÈøâÉBZ, çÜÞÙB{ßW ÄàVJ æµÞ‚á ææØAßZ, ææØAßZ ùßf, ÎøJßW ÄàVJ ÌÞØíAxáµZ, Îá{ æµÞIáU ©WMKBZ, ®Ká çÕI  ®æLÜïÞ¢ Ø¢·Äßµ{ÞÃí. æÎxÜßW ÄàVJ çÕÞZ ÙÞBßBáµZ, ÎçÈÞÙøÎÞÏ æÉÏßaßBáµZ ... ®Ká çÕI ÎHßÜᢠÎøJßÜᢠçÜÞÙJßÜᢠÉïØíxßAßÜᢠæØùÞÎßAßÜᢠ·ïÞØßÜᢠæÎÝáµßÜᢠÉïÞØíxV ²ÞËí ÉÞøßØßÜᢠµ¿ÜÞØßÜᢠ... ÈßùæÏ µìÄáµBæ{Þ{áMß‚á Õ‚í µcâøßçÏÞØí Õà¿ßæÈ ÎçÈÞÙøßÏÞAáKá.

ÕàGßÈáUßæÜ ²xÎø¢  
Õà¿ßæa ÍßJßµZ ÎçÈÞÙøÎÞAáK ÕÞZçÉMùáµZ ÉçI ÕßÉÃß µàÝ¿AßÏßGáIí. ¥Äáµâ¿ÞæÄ ¯xÕᢠÉáÄßÏ ÄÞø¢ ÕâÁX µÞVÕß¹íí æºÏíÄ çÉÞæÜ çÄÞKßMßAáK ææÉïÕáÁí µÞVÕßBáµ{ÞÃí. ÕÜßÏ ÎøÎÞçÏÞ æº¿ßµ{ÞÏᢠÉâA{ÞÏᢠÉáÝÏÞÏᢠ¯Äá øâÉÕᢠææÉïÕáÁßW Îáùßæ‚¿áJí ÎßÈáAß Èßù¢ ÈWµß ÍßJßçÏÞ¿á çºVJá ÕÏíAáKá, µâæ¿ Í¢·ßAí  ÈÜï ææÜxßBᢠÈWµá Ká. ¥Äí ¦ ÎáùßÏáæ¿ ÎáÝáÕX ¦µV×à çµdwÎ޵ᢠ®KÄßÈᢠآÖÏ¢ çÕI. ÉÄßÈÞÏßøJßÈá Îáµ{ßÜÞÃí æºÜÕí.

øâÉ¢,ÕÜáM¢ Äá¿BßÏÕÏíAí ¥ÈáØøß‚í ÕßÜÏßÜᢠÎÞxÎáIÞµá¢. §Èß ÈßB{áç¿Äá ÉÝÏ Õà¿ÞÃí... ²Ká ÉáÄßÏÄÞAÃæÎCßW ¦çÜ޺߂á ÄÜÉáHÞ çAI. ²x çËÞY çµÞZ ÎÄß Õà¿ßæa ©U¢ ¯xÕᢠÎçÈÞÙøÎÞAß ÎÞxÞX ¦{áµZ æùÁß.


"ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഇഷ്ടമായെങ്കില്‍ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്‌ ബട്ടനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും സജ്ജെസ്റ്റ് ചെയ്യൂ !!"
(courtesy:manoramaonline.com)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

കുറിപ്പ്: ഈ ബ്ലോഗിലെ ഒരു അംഗത്തിനു മാത്രമേ അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയൂ.

Loading...

എന്റെ സ്വന്തം ബ്ലോഗ് പട്ടിക

Palavaka