"The blog content is Home / Builders, Utilities, Real Estate co's, The top Property, Villas, Apartment co's websites, Home appliances leading sites, Electrical,Electronics, Sanitary, other home/building materials product/service sites & links and information's available. So anybody need to buy/build/maintenance a home he must be visit here always, u will get useful information about home/office/company sites. Weekly updating 95% inside of kerala available co/services listed here" !
[
ബ്ലോഗ്‌ വലുതാക്കി വായിക്കാന്‍ കണ്ട്രോള്‍ [അറിയാത്തവര്‍ക്കായി കീ ബോര്‍ഡില്‍ "സിടിആര്‍എല്‍" എന്നാ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ തിരിക്കുക.] ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ബട്ടന്‍ മുന്നിലേക്ക്‌ തിരിക്കുക ആവശ്യമുള്ളത്ര വലുതാക്കി ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ കഴിയം; ചെറുതാക്കാന്‍ മൗസ് സ്ക്രോല്‍ താഴേക്ക്‌ തിരിക്കുക.]
ഹോം, ബിൽഡിംഗ് മെട്ടിരിഅൽസ് ഉം ആയി ബന്ധപെട്ട പുതിയ വെബ്‌ സൈറ്റ് നിങ്ങക്ക് ഇവിടെ പരിചയ പെടുത്തുന്നു. ഹോം, ഫർനിശിംഗ്, കിച്ചൺ ടൂള്സ്, കൂടാതെ വീടും, ബില്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപെട്ട ലേഖനങ്ങളും നിങ്ങള്ക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാം. !! കേരളത്തിലെ വീടും, ബില്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപെട്ട എല്ലാ വെബ്‌ സൈറ്റ്കളും ലഭിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ബ്ലോഗ്‌ സൈറ്റ് ഒരു പക്ഷെ ഇതായിരിക്കും. !!
സ്ത്രീകള്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ 9846100100 എന്ന നമ്പരില്‍ വിളിച്ചറിയിച്ചാല്‍ പോലീസ് അധിക സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും. സ്ത്രീകള്‍, [1091 ] പെന്കുട്ടികല്കെതിരെയുള്ള പീടനങ്ങള്‍ക്ക് വിളികേണ്ട നമ്പര്‍; [1098 ]അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങള്‍ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചാല്‍ തലച്ചോറിലെ കലകളില്‍ ഇതിന്റെ അംശം അടിയും. ഇത് അല്‍ഷിമേഴ്‌സ് പോലുള്ള രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു കാരണമായിത്തീരുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മണ്‍പാത്രങ്ങളും സ്റ്റെയിന്‍ലെസ് സ്റ്റീല്‍ പാത്രങ്ങളുമാണ് പാചകത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത്.[ ഉപഭോക്തൃ സംബന്ധമായ പരതികള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ www.ccccore.co.in,Tollഫ്രീ : 1800 1804 566 , helpline ; 1800 11 4000. സ്ത്രീ സുരക്ഷ്ക്കയുള്ള ടോല്ൽ ഫ്രീ നമ്പര് 1091, ഒപ്രേശൻ സുരക്ഷ; 1090, ഒപ്രേശൻ കുബെരയുമയി ബന്ധപെട്ടു പോലിസിനെ സമീപിക്കാൻ; 85847 54660, ക്ലീൻ ക്യാമ്പസ്‌, സേഫ് ക്യാമ്പസ്‌ ; 9497936171, എന്നീ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപെടാം ! .

പേജുകള്‍‌

CAN'T READ THIS BLOG ?

ഈ ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ലേ എങ്കില്‍ താഴെ കാണുന്ന Green ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കി ഫോണ്ട് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യൂ; ഫേസ് ബുക്ക്‌ വീഡിയോ ലോഡ് ആകാൻ കുറച്ചു സമയം എടുത്തേക്കാം, പെശ്യൻസ് കാണിക്കുക.
Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory.

Download this & Below link, Install Y'r comptr[Start.Controlpanel> Font folder>save it.]

Download manorama font for PC & Download Manorama font for MAC

തിങ്കളാഴ്‌ച, നവംബർ 21, 2011

ലക്ഷങ്ങളില്‍ നീരാടാം !!!!

ÎÜÏÞ{ßµ{áæ¿ çd¿Áí ÎÞVAÞÏß ÉIáUÕV ÉùÏáK Ø¢·Äßµ{ßæÜÞKá µá{ßÏÞÃí. ÆßÕØÕᢠøÞÕßæÜÏᢠææÕµßGᢠ¥æÜïCßW ²øá çÈø¢ ®LÞÏÞÜᢠÎÜïâØí µá{ß‚ßøßAá¢. §ÄßW ÉáÄáÎÏÞÏß ²KáÎßÜï. ®KÞW µá{ß æÕùáæÎÞøá µá{ßÏÜï, ÉUßÈàøÞGÞÃí §Ká ÉÜVAá¢. ææÉMßæa çºÞGßW ÈßKᢠÉáÝÏßW ÈßKᢠÈÜï ²KÞLø¢ ÌÞJí ùâÎáµ{ßçÜAí µá{ß ÎÞxßÏßGí µÞÜ¢ µáù‚ÞÏß. ºßÜ Õà¿áµ{ßæÜ ÌÞJíùâÎáµZAá ÎÞdÄ¢ ÜfBZ æºÜÕáIí. ®LßÈí ²øá ²øá ÌÞJí ¿ÌßÈá ÄæK ÕøßçÜï ÜfBZ ÕßÜ? µâ¿ÞæÄ ×ÕV µcâÌßAßZ, ×ÕV ÉÞÈW.. ®æLÜïÞ¢ ¦VÍÞ¿BZ ²øá µá{ßÎáùßÏßW çÕâ?

ÎÝÈÈEá µá{ß‚ µáGßAÞÜ ²ÞVεZ ÎÈTßW æµÞIá È¿AáKÕVAí ²Ká µâ¿ß ¥JøæÎÞøá µá{ß, ¥æÜïCßW ÄßøÎÞܵ{áæ¿ ÜÞ{ÈçÎxá µ¿ÜßWÈàLßAá{ßAáKÄí, ÈÜï ÄÃáMáU ²øá ææÕµáçKø¢ §{¢ ºâ¿áU æÕUJßW §Jßøß çÈø¢ µß¿AáKÄí.. §æÄÜïÞ¢ ØÞÇcÎÞAßJøÞX ²æøÞx ÌÞJí ¿Ìí ÎÄß. ØÎÏÎáçIÞ? ¦VÎÞÆß‚á µá{ßAÞ¢.

ØÞÇÞ µá{ßæJÞGß
ÌÞJí ¿ÌáµZ ÉÜÕßÇJßW ÈßùJßW øâÉJßW ÕßÉÃßÏßW ®JáKáIí. ØÞÇÞøà ÌÞJí ¿ÌáµZ 23000 _ 28000 øâÉÏíAí µßGá¢. ¥Äí ææØÁí, dËaí ÉÞÈÜáµç{Þ¿á µâ¿ß ËáZ æØxÞÏᢠæÕùᢠ¿Ìí ÎÞdÄÎÞÏᢠµßGÞÈáIí.

¼ÞµáØà
®KÞW §çMÞÝæJ ÄÞø¢ ¼ÞµáØà ¿Ìáµ{ÞÃí. ¯xÕᢠæd¿XÁßÏÞÏ ¼ÞµáØàÏßW ®W§Áß ¿ßÕß Õæø ©Ií. ºâ¿áæÕUçÎÞ ÄÃáJæÕUçÎÞ ¯Äá çÕÃæÎKá ÄàøáÎÞÈßAÞ¢. ÎÞØÞ¼V ©Ií. µâ¿ÞæÄ æØXØV ØÞçCÄßµ ÕßÆcÏáÎáæIKá ÎÞÕâV çùÞÁßæÜ µáøßAZ è¿W ØíxáÁßçÏÞÏßæÜ ÎçÈÞ¼í ÉùEá.

ÉÄáÉÄáJ æÎJÏßW ºÞEá µß¿Kí çØÞMáµáÎß{µ{ßW ÎáBß, ÉÞGáçµGí, ØßÈßεIí, ºâç¿Þ ÄÃáçMÞ ©U æÕUJßW µá{ß‚í ¦ç¸Þ×ßAÞ¢. æÕUJßæa ºâ¿á¢ ÄÃáMᢠÈÎáAí §×í¿¢çÉÞæÜ ÄàøáÎÞÈßAÞ¢. ØÎÏ¢ çÉÞµáKÄí ¥ùßÏßÜï. ®LßÈí ç¼ÞÜß ÕÜïÄáÎáæICßW ÜÞÉíç¿ÞÉí ¥¿áJáIçÜïÞ. çËÞY ÕøáæKCßW ¥Äᢠ¥xXÁí 溇ޢ.  æÕUJßÈ¿ßÏßW ÕßÕßÇ ÈßùB{ßW ÜÞ¢ÉáµZ Ëßxí æºÏíÄßGáIí. µá{ß øÞ¼µàÏÎÞÕáçOÞZ §æÄÞæA çÕçI? ºÄáøÞµãÄßÏßÜᢠÕãJÞµãÄßÏßÜᢠ²øáAßÏßøßAáK §ÕÏßW ºßÜÄßæa  dÉÕVJÈ¢ µ¢ÉcâGV Îáç~ÈÏÞÃí. ºßÜÄßÈí ¿‚í ØídµàX ØìµøcÎÞÃí.

µá{ßæJÞGßÏßW µß¿KÞW Öøàø¢ ÎáÝáÕX ÈßÎß×BZAáUßW ÎØÞ¼í æºÏíÄá Äøá¢. §æÄÞKáÎÜï µ¿W ÄßøÎÞܵ{áæ¿ ÜÞ{ÈçÏxí ®KÄáçÉÞæÜ µá{ßAçÃÞ? ¥ÄßÈáÎáIí Øìµøc¢.  ç¿Þç¿Þ çÉÞÜâU ÕßçÆÖ µOÈßµ{áæ¿ ¼ÞµáØàAí 27 Üf¢ øâÉÕæø ÕßÜ ÕøáKáIí. ¥Äí ÈNáæ¿ È·øB{ßW ÕßxáçÉÞµáKáÎáIí. ØÞÇÞøà ²Ká ÎáÄW ÈÞÜá Üf¢ øâÉ Õæø Îá¿AßÏÞW ÈÜï ¼ÞµáØà µßGÞÈáIí.

×ÕV æ¿¢ÉßZ
×ÕV ù⢠®KᢠçÉøáIí §ÄßÈí. ÌÞJí ¿Ìßæa µâæ¿ ²øá µcâÌßAßZ µâ¿ß µÞÃá¢. ËïÞxáµ{ßæÜÞæA ×ÕV æ¿¢Éß{áµ{ÞÃí ¦{áµZ §×í¿æM¿áKÄí. ®Ëí®¢ çùÁßçÏÞ, çËÞY Äá¿BßÏ Øìµøc¢. ÜÞÉíç¿ÞÉí ÕÏíAÞX dÉçÄcµ Øìµøc¢. ²ÞçGÞÎÞxßµí ÎØ޼߹í. §Èß ¥ÄÜï ²øá ØíxࢠÌÞJí çÕçÃÞ. ²øá Øbß‚í §¿áµçÏ çÕIâ. ¥ÄáÎÜï ÎÝ ÈÈEí µá{ßAçÃÞ.. æùÏßX ×ÕV ²Kí ²ÞY 溇â. ¦VÍÞ¿¢ §ÈßÏáÎáIí. ÕßÜ 1.25  Üf¢ ÎáÄW ÈÞÜá Üf¢Õæø Õøá¢.

×ÕV ÉÞÈW
æºùßÏ µáGßµZAᢠdÉÞÏÎÞÏÕVAᢠ¦ç¸Þ×ß‚á µá{ßAÃæÎCßW ¥ÄßÈá ÌÞJí ¿câ-ÌáµZ çÕæù ©Ií. ÌÞJí ¿Ìáµ{áæ¿ ÕßÕßÇ dÌÞXÁáµZ ø¢·JáIí.  §Èß ÄWAÞÜ¢ ¦VÍÞ¿¢ µáù‚á ÎÄß ®KáUÕVAí æÕùᢠ×ÕV ÉÞÈW ÎÞdÄ¢ ÌÞJí ùâÎßW Ëßxí æºÏÄí øfæM¿Þ¢. 9000 øâÉ ÎáÄW 28000 øâÉ ÕæøÏáU ×ÕV ÉÞÈÜáµZ ÕßÉÃÏßÜáIí. ×ÕV µcâÌßAßZ, ×ÕV ÉÞÈW §æÄÞæA ÈßBZ ç×ÞùâÎßW çÉÞÏß Øßܵí¿í 溇áµçÏ çÕIâ. ®ÜïÞ¢ ÈßB{áæ¿ ÕàGßW ®Jß‚í  ÎçÈÞÙøÎÞÏß Ëßxá æºÏíÄá ÄøÞX ¦{áIí.  ÈàøÞGßæÈ ÈßTÞøÎÞÏß ÄUøáÄí. µá{ßçÉÞÜᢠ¦ç¸Þ×ÎÞAâ.. 
(courtesy:manoramaonline.com)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

കുറിപ്പ്: ഈ ബ്ലോഗിലെ ഒരു അംഗത്തിനു മാത്രമേ അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയൂ.

Loading...

എന്റെ സ്വന്തം ബ്ലോഗ് പട്ടിക

Palavaka